Make your own free website on Tripod.com

                                         KUVVET

 

  Kuvvet Nedir?
Hareket Nedir?
Kuvvet Çeşitleri

Kuvvet

 

            Fiziğin temel kavramlarından birisi olan kuvvet, genel olarak bir cismin hareketini etkileyen bir etkidir. Mekanikte kuvvet doğrusal hareketin sebebi olarak görülürken dönüş hareketinin sebebine tork denir. Kuvvet kavramı ilk olarak klasik mekaniğin ikinci hareket yasasında görülmektedir. Bir cisim üzerine etkiyen bir net kuvvet onun ivmelenmesine yani hızının değişmesine neden olur. Kuvvet (F), niteliği gereği vektörel bir büyüklüktür, birimi Newton ya da kg m/sn2 'dir ve genel olarak şu şekilde ifade edilir:

F = m a

m : kütle

a : ivme

                                    Giriş Sonraki